SOLHÄLLAN VÄLKOMMEN

KOLONIFÖRENINGEN

SOLHÄLLAN

Fritjofs väg 4, Lund

Solhällan, koloniområde åter i förändring

Solhällan kom till 1953 då Öster II delades för i samband med att den då nya "Autostradan" mellan Malmö och Lund


Den nya detaljplan för Solhällan och nybyggnationen av bostäder öster om koloniområdet blev antagen av Lunds byggnadsnämnd torsdagen den  17 juni.


Det har varit en långdragen process att få fram den plan som antagits. Arbetet har pågått i olika omgånga i över tio år.

Den antagna planen har ifrågasatts främst på grund av den uti delning som nu kommer att ske av koloniområdet.


Det kommer att gå en genomfartsgata mellan nybyggnadsområdet och Fritjofs väg. Det har även, från vår förening, LKC samt ett antal enskilda kolonister, framförts synpunkter på de planerade odlingslotterna inom området.


Då planen nu är antagen återstår det nu för tekniska förvaltningen att i samråd med föreningen och LKC att besluta kring tex, placering av komposter, toaletter/dusch mm. 

Vi finns i centrala lund. Huset, Wieselgrens minne, är byggt 1906 och är idag bestående av fem våningsplan.

Vi, ABF MittSkåne, har där  olika verksamheter i fyra av de fem våningarna Projektet HELA DIG! ligger på plan fyra och går att nå via såväl hiss som trappa.


Välkommen till oss på ABF MittSkåne

Projektet har hämta sin inpiration från en tidigare prövad verksamhet  i Helsingborg, Kultur på recept, (2012-2014). Där var huvudfokus att använda kultur som en väg en bättre hälsa. Vi har i vårt projekt även valt att kombinera kultur med andra mer traditionella metoder. 

Vill du veta mer om
ABF eller projektet
HELA DIG! kan du

fortsätta läsa på våra

webbsidor eller kontakta oss via länkknappen KONTAKT ovan eller gå in under PERSONAL

i flikmenyn överst på sidan.

HELA DIG!

ABF MittSkåne, Kiliansgatan 9 i Lund, arbetar vi som jobba med projekt och uppdragsverksamhet av olika slag och karaktär. Förutom projektet HELA DIG! te.x. även en dagligverksamheten inom LSS; ABF Mitt i Stan

Klicka på logotyperna till vänster och höger för att komma till ABF MittSkånes- resp. Mitt i Stans webbsida 

Vad arbetar vi med på ABF

Som grund för all verksamhet inom ABF är att en vilja att på verka samhället i en mer männikovänlig rikting. Arbetsmetoden vi utgår ifrån kallas folkbildning.  Det är ett arbetsätt som har anor från början av 1900-talets första steg mot det samhälle vi lever i idag. Folkbildnimng innebär främst "hjälp till självhjälp" det som numera oftas kallas empowement. Det innbär bl.a. i projektet HELA DIG att vi i vårt hälsofrämjande arbet utgår från deltagarnas god livserfarenheter, kunskaper och färdigheter. Det innebär också, även om deltagarnas utgångsläge är olika,  att målet är alltid det samma d.v.s stärkt självkänsla, självtillit och självförtroende samt en tydligare rikting och väg framåt i livet.

Exempel nedan på aktiviteter och samarbetspartners

Vi tror på människan

Genom årtusenden har vi människor åstad kommit mycket. En hel del, tyvärr, som medfört både skada och lidande. Vi har dock  också, som människor, en enorm potential till inre utveckling och därmed ett byggande av goda relationer inför framtiden.

Historiska museet


Museet är en av projetets grundpelare.
I samarbets med museet får vi möjlighet att i tanke och känsla förflytta oss i tid och rum för att få lite perspektiv på vad det innebär att vara människa. Såväl förr som nu.

Livets museum


Här kommer vi i på ett enkelt men konkret sätt i kontakt med hur vår kropp fungera och ser ut. Vi får där möjlig att studera och reflektera över vår kropps fysiska begränsningar och möjligheter. 

Skissernas museum


På museet ges en unik chans att bl.a. få ta ta del av olika skeden i många olika skapande processer som handlar om att forma och uttrycka tankar, känslor samt förmedla buskap till sin omvärld.