Välkommen

UPPDRAGSPROJEKT

HELA DIG!

En möjlighet till återhämtning för HELA DIG!

... som är sjukskriven på grund av stressrelaterad psykiskohälsa och/eller långvarigsmärta.

Psykisk ohälsa


Många rubriker idag talar om hur den psykiska ohälsan ökar

allt mer i Sverige.


Det har gjorts förändringar i arbetsmiljöförskrifterna bla.
genom föreskriften OSA2015:4

Det kommer dock att dröja ett 

HELA DIG!

Projektet har hämta sin inpiration från en tidigare prövad verksamhet  i Helsingborg, Kultur på recept, (2012-2014). Där var huvudfokus att använda kultur som en väg en bättre hälsa. Vi har i vårt projekt även valt att kombinera kultur med andra mer traditionella metoder. 

Vi finns i centrala lund. Huset, Wieselgrens minne, är byggt 1906 och är idag bestående av fem våningsplan.

Vi, ABF MittSkåne, har där  olika verksamheter i fyra av de fem våningarna Projektet HELA DIG! ligger på plan fyra och går att nå via såväl hiss som trappa.


Välkommen till oss på ABF MittSkåne

Vill du veta mer om
ABF eller projektet
HELA DIG! kan du

fortsätta läsa på våra

webbsidor eller kontakta oss via länkknappen KONTAKT ovan eller gå in under PERSONAL

i flikmenyn överst på sidan.

tag innan dessa förändringar 

slår igen fullt ut på de svenska arbetsplatserna. Det kommer därför också att fortsätta att fylla på med allt fler sjuk-skrivningar beroende på bla.  stressrelaterad psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta. 

ABF MittSkåne, Kiliansgatan 9 i Lund, arbetar vi som jobba med projekt och uppdragsverksamhet av olika slag och karaktär. Förutom projektet HELA DIG! te.x. även en dagligverksamheten inom LSS; ABF Mitt i Stan

Klicka på logotyperna till vänster och höger för att komma till ABF MittSkånes- resp. Mitt i Stans webbsida 

Vad arbetar vi med på ABF

Som grund för all verksamhet inom ABF är att en vilja att på verka samhället i en mer männikovänlig rikting. Arbetsmetoden vi utgår ifrån kallas folkbildning.  Det är ett arbetsätt som har anor från början av 1900-talets första steg mot det samhälle vi lever i idag. Folkbildnimng innebär främst "hjälp till självhjälp" det som numera oftas kallas empowement. Det innbär bl.a. i projektet HELA DIG att vi i vårt hälsofrämjande arbet utgår från deltagarnas god livserfarenheter, kunskaper och färdigheter. Det innebär också, även om deltagarnas utgångsläge är olika,  att målet är alltid det samma d.v.s stärkt självkänsla, självtillit och självförtroende samt en tydligare rikting och väg framåt i livet.

Exempel nedan på aktiviteter och samarbetspartners

Vi tror på människan

Genom årtusenden har vi människor åstad kommit mycket. En hel del, tyvärr, som medfört både skada och lidande. Vi har dock  också, som människor, en enorm potential till inre utveckling och därmed ett byggande av goda relationer inför framtiden.

Historiska museet


Museet är en av projetets grundpelare.
I samarbets med museet får vi möjlighet att i tanke och känsla förflytta oss i tid och rum för att få lite perspektiv på vad det innebär att vara människa. Såväl förr som nu.

Livets museum


Här kommer vi i på ett enkelt men konkret sätt i kontakt med hur vår kropp fungera och ser ut. Vi får där möjlig att studera och reflektera över vår kropps fysiska begränsningar och möjligheter. 

Skissernas museum


På museet ges en unik chans att bl.a. få ta ta del av olika skeden i många olika skapande processer som handlar om att forma och uttrycka tankar, känslor samt förmedla buskap till sin omvärld.